Caritas

Caritas

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętej Trójcy w Kobyłce został powołany do istnienia w 1998 roku pod nadzorem ks. prałata dziekana Dekanatu Kobyłkowskiego Jana Andrzejewskiego we współpracy z dyrektorem Diecezjalnej Caritas.

W skład zarządu PZC wchodzi: prezes, skarbnik, sekretarz i członkowie czynni oraz wolontariusze. Duchową opiekę nad PZC sprawuje ks. proboszcz który jest także przewodniczącym PZC. Dyżury członków PZC odbywają się w Domu Parafialnym w soboty w godz. 9.00 – 11.00 (ewentualnie po Mszy Świętej wieczornej), natomiast zebrania odbywają się w pierwsze soboty każdego miesiąca o godz. 11.00 (ewentualnie po Mszy Świętej wieczornej).

6 I 2012 roku po wieczornej Mszy Świętej ustalono ważną misję, by nieść pomoc materialną i duchową tym, którzy jej potrzebują. Realizacja tego zadania dokonuje się w sposób przemyślany, zaplanowany, systematyczny i wspólnotowy w ciągu całego roku 2012. W pierwszym kwartale bieżącego roku objęto około 190 osób mieszkającej w naszej parafii programem PEAD zajmującym się wydawaniem żywności osobom najuboższym.

W okresie Wielkiego Postu 2012 roku PZC rozprowadzało pascha liki wielkanocne. W ramach projektu „Wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolne” pod hasłem „Zdrowo i Kulturowo” z okazji dnia dziecka zaplanowano zabawy na miejscu parafii. W wakacje PZC organizuje wyjazd 2-dniowy dla dzieci i młodzieży szkolnej gdzie czekają liczne atrakcje. Ponadto przyjmujemy i wydajemy odzież rodzinom najuboższym. Naszym celem jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

 

W pierwszą sobotę miesiąca 2012 roku PZC podjął zadania na najbliższy okres:

 przygotowanie paczek żywnościowych wielkanocnych
 planowa pomoc osobom i rodzinom przeżywającym trudności materialne
 promowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego
 rozwój wolontariatu Caritas wśród młodzieży i dorosłych członków czynnych i wspierających

Zarząd Parafialnego Zespołu Caritas

Strony: 1 2