Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich pod duchowym przewodnictwem kapłana. Powstanie Legionu Maryi datuje się na rok 1920. Jego założycielem był Irlandczyk – Frank Duff. W Polsce próby tworzenia grup legionowych podejmowane były w 1948 roku, ale dopiero w latach osiemdziesiątych na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II, ruch ten wznowił swoją działalność.   

Spotkania Legionu Maryi
w Bazylice Świętej Trójcy:

wtorek – godz. 16.30

wtorek – godz. 18.30 

środa   – godz. 16.30

 Na terenie parafii Świętej Trójcy w Kobyłce Legion Maryi został założony w 1998 roku, a inicjatorem był ks. Teofil Górny, kierownik duchowy Kurii w Wołominie.  

 

Patronką Legionu jest Maryja Niepokalana

Legioniści opierają się na całkowitym zawierzeniu Maryi, na naśladowaniu Jej pokory i wiary, troskliwości i pełnej poświęcenia miłości. Obowiązkiem każdego legionisty jest uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach, a także w czynnej pracy apostolskiej, która polega na docieraniu do ludzi małej wiary, stojących z dala od Boga, ludzi starszych, samotnych, chorych, niesieniu im wsparcia duchowego oraz podtrzymywaniu naszej wiary w swoich rodzinach i środowisku. Członkowie naszej wspólnoty podejmują również takie prace jak odnawianie przydrożnych krzyży i kapliczek, opieka nad zaniedbanymi grobami na naszym cmentarzu, kolportaż czasopism religijnych: Radio Maryja, Miłujcie sięSłowo wśród nas.

Najważniejszy jednak cel obok pracy apostolskiej, to dążenie legionistów do osobistego uświęcania się poprzez modlitwę, życie wiarą na co dzień oraz nieustająca wewnętrzna praca nad sobą poprzez częste uczestnictwo w Eucharystii, branie czynnego udziału we wszystkich nabożeństwach parafialnych, organizowanie i uczestniczenie w pielgrzymkach do różnych Sanktuariów Maryjnych, udział w czuwaniach i adoracjach Najświętszego Sakramentu. Uczestniczymy także w naszych uroczystościach legionowych, takich jak Acies, Zlot Generalny czy Kongres Legionu. Od 2006 roku wszystkie prezydia naszej Kurii wspólnie organizują i uczestniczą w nabożeństwach pierwszych pięciu sobót miesiąca.

 

 

 

 

 

Najniższą komórką wspólnoty legionowej jest prezydium, które wybiera sobie nazwę z Litanii do   Najświętszej Maryi Panny. W naszej parafii istnieją trzy prezydia: Matki Niepokalanego Poczęcia, Matki Dobrej Rady i Matki Pięknej Miłości. W sumie prezydia te skupiają 37 legionistów czynnych. W strukturze tego ruchu są również członkowie pomocniczy, tak zwani auksyliatorzy, którzy wspierają działalność legionistów czynnych codziennymi modlitwami zawartymi w Tesserze. Prezydia mają swojego opiekuna duchowego w osobie kapłana przydzielonego przez ks. Proboszcza, który uczestniczy w naszych cotygodniowych spotkaniach, głosi krótką naukę (alokucję) i pomaga właściwie ukierunkować naszą pracę. Prezydia zrzeszone są w Kurie. Nadrzędną władzą nad naszymi prezydiami jest Kuria Legionu Maryi, która mieści się przy parafii Świętego Józefa Robotnika w Wołominie. 

Oczekuje Cię Matka Boża,
a my będziemy Twoją obecnością bardzo uradowani

Kontakt: s. Ela – legion.kobylka@poczta.onet.pl