Poświęcenie kaplicy na Maciołkach

Poświęcenie kaplicy na os. Maciołki i witraży w Bazylice Św. Trójcy 15.11.2015