Służba Liturgiczna

Służba Liturgiczna
Kandydaci, Ministranci, Lektorzy oraz Starsi i Seniorzy 

Ich głównym zadaniem jest posługa przy ołtarzu podczas Mszy świętych i nabożeństw. Formują się przez wspólne spotkania oraz spotkania w małych grupach pod kierunkiem animatorów.

 

 

Lektorzy – Grupa, którą tworzą uczniowie z gimnazjów i szkół średnich, a także studenci, którzy czytają Słowo Boże podczas liturgii Mszy świętej. Przygotowują się do pełnienia tej funkcji przez roczny kurs lektorski i spotkania formacyjne. Pragną oni również pogłębić swoją wiarę i dawać dobre świadectwo codziennym postępowaniem.

 

X Przykazań Ministranta

I Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
II Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
III Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
IV Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
V Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
VI Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
VII Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
VIII Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
IX Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
X Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.