Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jordanii

13-20 października 2013r.

.

Na pielgrzymkę wyruszyliśmy z lotniska Warszawa Okęcie o godz. 13.00. Po przylocie do Tel Awiwu udaliśmy się do hotelu w Tyberiadzie na nocleg.

Drugi dzień pielgrzymowania rozpoczęliśmy od przejazdu do Hajfy. Nawiedziliśmy Górę Karmel, by obejrzeć grotę Eliasza i pomodlić w Kościele Najświętszej Pani Karmelu . Podziwialiśmy również panoramę miasta i portu. Następnie udaliśmy się na Górę Tabor, która dla chrześcijan jest miejscem świętym, na którym Jezus Chrystus ukazał się w chwale razem z Mojżeszem i Eliaszem. Na szczycie góry w 1924 r. na ruinach poprzednich kościołów z VI wieku, wzniesiona została Bazylika Przemienienia Pańskiego. Z wysokości 588 m podziwialiśmy panoramę całej okolicy. Po wspólnej modlitwie i odczytaniu fragmentu Pisma Świętego wyruszyliśmy do Nazaretu. Tu w Bazylice Zwiastowania w górnym kościele, który jest hołdem dla tajemnicy wywyższenia Maryi do godności Bożej Rodzicielki, modliliśmy się we Mszy Św. Nawiedziliśmy Grotę Zwiastowania w dolnym kościele, który jest hołdem dla pokory, cichości i posłuszeństwa Maryi. Nawiedziliśmy również Dom Św. Józefa.

Na zakończenie drugiego dnia pielgrzymowania pojechaliśmy do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus Chrystus dokonał swojego pierwszego cudu przemieniając wodę w wino. Małżonkowie uczestniczący w pielgrzymce odnowili śluby. Wieczorem urządzili wesele.

Trzeciego dnia pielgrzymowania nawiedziliśmy: Kafarnaum – gdzie Jezus nauczał w synagodze i uzdrawiał. Górę Błogosławieństw z Bazyliką, która góruje nad zachodnim brzegiem Jeziora Galilejskiego. Po wspólnej modlitwie, oddaliśmy się indywidualnej medytacji tajemnicy Królestwa. Tabgę – miejsce cudownego rozmnożenia chleba . W odległości kilkuset metrów od niej znajduje się Kościół Prymatu, gdzie po zmartwychwstaniu Jezus spotkał się ze swoimi uczniami . Rzekł do Piotra „Paś owce moje.” W południe wypłynęliśmy łodzią rybacką na Jezioro Galilejskie by modlić się we Mszy Świętej. Jardenit – miejsce w którym Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana. My również w rzece Jordan byliśmy ponownie ochrzczeni. We wszystkich tych świętych miejscach czytaliśmy odpowiedni fragment Pisma Świętego i modliliśmy się. Następnie udaliśmy się do Ammanu stolicy Jordanii na nocleg.

Czwarty dzień pielgrzymki to zwiedzanie Ammanu, pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymskiego amfiteatru, cytadeli z fragmentami bizantyjskimi i arabskimi budowlami, świątynię Herkulesa. Następnie pojechaliśmy do Jerash zwanego ,,Pompejami Wschodu’’. Zwiedziliśmy owalne forum, dwa teatry, hipodrom, łuk triumfalny oraz ruiny kilkunastu kościołów z czasów bizantyjskich, muzeum archeologiczne. W kościele Św. Jerzego w Madabie oglądaliśmy niezwykłe mozaiki z czasów bizantyjskich, mapy Palestyny i Dolnego Egiptu pochodzącej z VI w. Dzień zakończyliśmy na Górze Nebo, gdzie modliliśmy się na Mszy Św. Na kolację i nocleg pojechaliśmy do Petry.

Dzień piąty to zwiedzanie Petry ,,różowego miasta Nabatejczyków ‘’ wykutego w skale. Zwiedziliśmy skarbiec, amfiteatr, Grobowce Królewskie. Po południu udaliśmy się do Jerozolimy, gdzie po drodze zatrzymaliśmy się w Jerycho. Tu modliliśmy się we Mszy Św. Nawiedziliśmy Górę Kuszenia oraz Sykomorę.

Dzień szósty to wizyta w Betlejem w Bazylice Narodzenia Pańskiego i Msz Św. w Gocie Hieronima. Nawiedzenie Groty Mlecznej, Pola Pasterzy. Następnie Jerozolima i Góra Oliwna – Kościół Pater Noster, miejsca Wniebowstąpienia Pana Jezusa, Kościoła Dominus Flewi – gdzie w dzień swojego tryumfalnego wjazdu do Jerozolimy Jezus zapłakał, Ogrodu Getsemani i Kościoła Wszystkich Świętych Narodów.

Dzień siódmy to zwiedzanie miasta Jerozolima, nawiedzenie Bazyliki Grobu Bożego i Msza Św. konwentu Ecce Homo, przejście na Górę Syjon do Opactwa Zaśnięcia i Wieczernika, przejście pod Ścianę Płaczu. Przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa ).

Dzień ósmy rozpoczęliśmy od Mszy Św. u sióstr Elżbietanek na Górze Oliwnej, następnie wizyta w Kościele Św. Anny oraz nawiedzenie Ain Karem- Kościoła Nawiedzenia i Św. Jana Chrzciciela. Przyjazd na lotnisko do Tel Awiwu i powrót do Polski. Wróciliśmy szczęśliwi, że dane nam było chodzić śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa, być tam gdzie wszystko się zaczęło, że każdy z nas na swój sposób spotkał Jezusa .

Składamy serdeczne podziękowanie Ks. Proboszczowi Janowi Andrzejewskiemu za zorganizowanie w Roku Wiary pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz za opiekę duchową na szlakach pielgrzymowania Panu Franciszkowi naszemu przewodnikowi po Ziemi Świętej serdecznie dziękujemy za przekazywaną wiedzę, wspólną modlitwę i życzymy w dalszej pracy wielu łask od Pana Boga.

Wdzięczni pielgrzymi.

GALERIA ZDJĘĆ

Strony: 1 2