Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

Ks. prałat Jan Andrzejewski

ks. prałat Jan AndrzejewskiUrodził się 4 czerwca 1951 r. w Bobrku k. Radomia (parafia Stromiec, diecezja Sandomierska). Imieniny obchodzi 24 czerwca.

Po ukończeniu liceum w 1971 r. wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 5 czerwca 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (był studentem Kardynała Karola Wojtyły) uzyskując tytuł magistra, a następnie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1986 r. uzyskał tytuł licencjata teologii w zakresie katechetyki, a w 1987 r. ukończył studia doktoranckie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Postoliska, Celestynów, św. Katarzyny w Warszawie, Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie, św. Anny w Wilanowie i św. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach. W latach 1988 – 1997 sprawował funkcję proboszcza w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku – Ługach, której był organizatorem. Wybudował w niej kościół (poświęcony w 1996 r.) i plebanię. Od 14 września 1997 r. jest proboszczem w parafii św. Trójcy w Kobyłce.

W latach 1994 – 1997 pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu Otwock – Kresy. Od 1999 r. był wiceprzewodniczącym, a od października 2001 r. jest przewodniczącym Komisji Organistowskiej. 16 kwietnia 2006 r. został dziekanem nowoutworzonego dekanatu kobyłkowskiego, w skład którego wchodzi pięć parafii: św. Trójcy w Kobyłce, Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce-Stefanówce, Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce-Turowie, Św. Jana Chrzciciela w Nadmie i Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze. Pełni funkcję wizytatora katechetycznego w dekanacie zielonkowskim i kobyłkowskim.

W 1994 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, o od 2001 roku jest Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej.

W naszej parafii opiekuje się następującymi zespołami parafialnymi: bielankami (wspólnie z siostrami), zespołem charytatywnym, Kołem Żywego Różańca, Strażą Honorową, Totus Tuus, Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, Apostolskim Dziełem Pomocy dla Czyśćca (wspólnie z siostrami).

 

Księża wikariusze

Ks. Mariusz Włodkowski

Urodził się 29 kwietnia 1971r. w Łomży (diecezja łomżyńska).
Imieniny obchodzi 19 stycznia.

Uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ks. Mariusz święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 2005 r. z rąk Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Do naszej parafii przybył 26 sierpnia 2015r. Jest opiekunem Oazy Ruch Światło-Życie oraz Wspólnoty św. Faustyny.

 

Ks. Piotr Wyszyński

Urodził się 18 marca 1971 r. w Warszawie (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 29 czerwca.

Uzyskał tytuł magistra historii sztuki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ks. Piotr święcenia kapłańskie otrzymał 24 maja 1997 r. z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Do naszej parafii przybył 26 sierpnia 2017r. Pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 i 3 w Kobyłce. Prowadzi kurs przedmałżeński.

 

 

Księża rezydenci

Ks.dr. Andrzej Rusinowski

 

Poprzedni księża pracujący w parafii: Proboszczowie
Wikariusze

 • Msze święte

  W dni powszednie:
  7:00, 7:30, 18:00

  W niedziele i święta:
  7:00, 8:30,
  dla młodzieży: 10:00
  dla dzieci: 11:30
  suma: 13:00
  18:00, 19:30
   

  Ogłoszenia

   

  Wirtualny spacer