Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

Ks. Jacek Dębski

Urodził się 8 lutego 1961 r. Zagościńcu (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 10 lutego.

W 1980r. wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 8 czerwca 1986 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Józefa Glempa.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, NMP Matki Kościoła w Sulejówku, Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, Bożego Ciała na Kamionku, Św. Faustyny w Warszawie, Św. Trójcy w Kobyłce. W latach 2003 – 2004 był administratorem w parafii św. Matki Teresy w Kobyłce-Turowie, a w latach 2004-2020 sprawował w niej funkcję proboszcza. Wybudował w niej kościół (poświęcony w 2004 r.) i plebanię. Od 27 sierpnia 2020r. jest proboszczem w parafii św. Trójcy w Kobyłce.

W 2016 roku został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

 

Księża wikariusze

Ks. Jacek Stefek

Urodził się 13 września 1975 r. w Jadowie (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 11 września. Uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ks. Jacek święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 2002 r. z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Do naszej parafii przybył ponownie 27 sierpnia 2020r. Pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce.

 

 

 

Ks. Krzysztof Wieczorek

Urodził się 14 marca 1988 r. w Mińsku Mazowieckim (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 25 lipca. Uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ks. Krzysztof święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 2012r. z rąk Abp Henryka Hosera. Do naszej parafii przybył 27 sierpnia 2020r. Pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce.

 

 

 

Księża rezydenci

Ks. prałat Jan Andrzejewski

Urodził się 4 czerwca 1951 r. w Bobrku k. Radomia (parafia Stromiec, diecezja Sandomierska). Imieniny obchodzi 24 czerwca.

Po ukończeniu liceum w 1971 r. wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 5 czerwca 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (był studentem Kardynała Karola Wojtyły) uzyskując tytuł magistra, a następnie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1986 r. uzyskał tytuł licencjata teologii w zakresie katechetyki, a w 1987 r. ukończył studia doktoranckie.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Postoliska, Celestynów, św. Katarzyny w

Warszawie, Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie, św. Anny w Wilanowie i św. Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach. W latach 1988 – 1997 sprawował funkcję proboszcza w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Otwocku – Ługach, której był organizatorem. Wybudował w niej kościół (poświęcony w 1996 r.) i plebanię. Od 14 września 1997 r. jest proboszczem w parafii św. Trójcy w Kobyłce.

W latach 1994 – 1997 pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu Otwock – Kresy. Od 1999 r. był wiceprzewodniczącym, a od października 2001 r. jest przewodniczącym Komisji Organistowskiej. 16 kwietnia 2006 r. został dziekanem nowoutworzonego dekanatu kobyłkowskiego, w skład którego wchodzi osiem parafii: św. Trójcy w Kobyłce, Św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce-Stefanówce, Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kobyłce-Turowie, Św. Jana Chrzciciela w Nadmie, Św. Andrzeja Boboli w Markach-Strudze, MB Zwycięskiej w Ossowie, MB Fatimskiej i Bł. B. Markiewicza w Słupnie, Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kobyłce-Maciołkach.

W 1994 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, o od 2001 roku jest Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej.

 

Ks. dr Andrzej Rusinowski

Urodził się 23 sierpnia 1950 r. w Daszewicach k. Grójca. Imieniny obchodzi 30 listopada.

Po ukończeniu liceum wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie.  5 czerwca 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (historia powszechna) uzyskując tytuł magistra, a następnie w 2003 r. ukończył studia doktoranckie.

W 2005 roku został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
Od 2010 r. jest rezydentem w parafii św. Trójcy w Kobyłce.

 

 

Poprzedni księża pracujący w parafii: Proboszczowie
Wikariusze

 


 • Msze święte

  W dni powszednie:
  7:00, 7:30, 18:00

  W niedziele i święta:
  7:00, 8:30,
  dla młodzieży: 10:00
  dla dzieci: 11:30
  suma: 13:00
  18:00, 19:30
   

  Ogłoszenia

   

  Wirtualny spacer