Ogólne informacje

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej zostało założone 7 października 1878 r. przez bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna. Powstało ono w warunkach ucisku społecznego i religijnego po upadku powstania styczniowego. Bł. Honorat Koźmiński, przeniknięty troską o dobro rodaków, podejmował wysiłki, by ratować wiarę, podźwignąć moralność i umocnić świadomość narodową Polaków. Wielką siłę, zdolną do dokonania odrodzenia duchowego, upatrywał w życiu zakonnym. Dlatego usiłował je ocalić, wprowadzając nową, nieznaną dotąd w kraju ukrytą jego formę. Członkowie i członkinie ponad dwudziestu założonych przez niego zgromadzeń służyli ludziom w środowisku, z którego się wywodzili, zachowując na zewnątrz dotychczasowy sposób życia. Proponowana przez o. Honorata forma życia zakonnego była tak nowa, że jedynie żar rozpalonego serca Założyciela kazał uwierzyć w słuszność głoszonej idei tym, które pragnęły „odkrywać” Ukrytego. Zgromadzenie jednak rozwijało się bardzo prężnie, np. w roku 1907 (20 lat po założeniu) było już 8.479sióstr. Katalogi zgromadzenia podają, że przez pierwszych 29 lat jego istnienia zgłaszało się rocznie ponad 150 kandydatek. I poszła ta rzesza Służek – zwłaszcza do ludu wiejskiego, w ubraniu zwyczajnym i prostym, jak wszystkie polskie kobiety. Wmieszały się w kolorowy tłum z tajemnicą konsekracji zakonnej w sercach, niosąc Dobrą Nowinę świadectwem słowa i życia. Długie lata refleksji pozwoliły nam dziś postawić znak równości między świadectwem i znakiem, między opuszczeniem i wzgardą świata a obecnością w tym świecie. Wreszcie jasny się stał komentarz o. Honorata do Pawłowego orędzia: „Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3,3).

Dziś Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej pracuje w wielu miejscach Polski i po za jej granicami.

Polska
• prowincja Łomżyńska
• prowincja Sandomierska
• prowincja Płocka
Prowincja Amerykańska
Prowincja Litewska
Delegatura Afrykańska
Białoruś oraz Włochy

Realizujemy zadania na miarę dzisiejszych potrzeb.
Powołaniem służek jest apostolska służba ludziom zwłaszcza w środowisku wiejskim. Siostry starają się naśladować Chrystusa i Jego Matkę, szczególnie w tajemnicy Ich prostego i ukrytego życia w Nazarecie. Ewangelia jest źródłem, z którego czerpią siostry motywację, siły i światło do realizacji swojego powołania i misji w świecie. Pragną od wewnątrz – na wzór zaczynu ewangelicznego – wpływać na chrześcijańskie kształtowanie społeczności ludzkiej. Zgromadzenie szczególną uwagę zwraca na szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumienia chrześcijańskiego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz do współdziałania w duszpasterskich zadaniach Kościoła. W dziedzinie społecznej siostry współpracują w wychowaniu dzieci i przygotowaniu młodzieży do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie oraz niosą różnorodną pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym.

Siostry prowadzą obecnie w Polsce:
• 5 przedszkoli
• 2 licea ogólnokształcące i gimnazja
• kuchnie dla kleryków i ubogich ludzi;
• pracują jako nauczycielki i wychowawczynie w różnych szkołach, internatach i przedszkolach;
• są organistkami i zakrystiankami w kościołach; dbają o bieliznę kościelną,
• służą chorym i ludziom podeszłym wieku w szpitalach, zakładach i domach;
• pracują w krajach misyjnych

Jeden z domów Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej znajduje się na terenie Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce od 1909r. przy ulicy Żymirskiego 5. Siostry od samego początku zajmowały się katechizacją, opieką nad chorymi i potrzebującymi w parafii, troszczyły się o kościół. Obecnie sióstr obejmują swą opieką dzieci w Przedszkolu Świętego Franciszka z Asyżu ,siostra katechetka pracuje w Zespole Szkół Publicznych nr.3 im. Karola Wojtyły, prowadzą grupy parafialne, troszczą się o kościół , wspomagają potrzebujących, a przede wszystkim modlą się za parafię będącą cząstką Kościoła.

Więcej informacji o zgromadzeni można uzyskać odwiedzając nasz dom :
Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej ul. Żymirskiego 5 Kobyłka.

Ogólne informacje na stronie internetowej zgromadzenia – http://www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl/

Strony: 1 2 3 4 5


 • Msze święte

  W dni powszednie:
  7:00, 7:30, 18:00

  W niedziele i święta:
  7:00, 8:30,
  dla młodzieży: 10:00
  dla dzieci: 11:30
  suma: 13:00
  18:00, 19:30
   

  Ogłoszenia

   

  Wirtualny spacer