Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA

                 Godziny otwarcia kancelarii

Poniedziałek godz. 9.00 – 10.30 i 16.00 – 17.30 
Wtorek godz. 9.00 – 10.30 i 16.00 – 17.30 
Środa godz. 9.00 – 10.30 i 16.00 – 17.30
Czwartek godz. 9.00 – 10.30 i 16.00 – 17.30
Piątek godz. 9.00 – 10.30 i 16.00 – 17.30
 
W soboty, niedziele i święta kancelaria nieczynna.

W pierwszy piątek miesiąca w związku ze spowiedzią pierwszopiątkową kancelaria w godzinach popołudniowych jest nieczynna

SAKRAMENTY
WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMACJE


Chrzest

» akt urodzenia dziecka (dokument Urzędu Stanu Cywilnego)

» dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwiska, wiek, miejsce zamieszkania.

» bardzo ważne: zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych (nie mylić z zameldowaniem)  o tym, że są wierzący i praktykujący, oraz mogą być dopuszczeni do godności bycia matką/ojcem chrzestny. W razie nie dostarczenia na czas dokumentów jednego z chrzestnych dziecko będzie miało tylko jednego chrzestnego, lub też w przypadku kiedy oboje chrzestnych nie dostarczy stosownego zaświadczenia, sakrament chrztu odbędzie się dopiero po uzupełnieniu brakujących zaświadczeń. 

» Chrzty w 2, 3 i 4 niedzielę na Mszy św. za parafian o godz. 13.00. W Wielkim Poście nie udziela się Sakramentu Chrztu.

Bierzmowanie

Zakres materiału na egzamin dla osób przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania ustalany jest z księdzem opiekującym się grupą bierzmowanych.


M
ałżeństwo

» aktualne metryki chrztu (uwaga: metryki są ważne tylko 3 miesiące po wystawieniu)

» świadectwo bierzmowania

» zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

• Kurs przedmałżeński jest organizowany w parafii trzykrotnie w ciągu roku (we wrześniu, styczniu i kwietniu). Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00 w budynku plebanii. Dokładny termin rozpoczęcia kursu jest podawany w ogłoszeniach parafialnych.

• Poradnie małżeńska – czynna w poniedziałki od 18:30 do 20:30

» zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne: tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

» gdy do sakramentu przystępuje wdowiec albo wdowa: akt zgonu współmałżonka/współmałżonki

Bardziej szczegółowe informacje – tutaj:


P
ogrzeb katolicki

» akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

» dokument własności grobu – bardzo ważne! / jeśli się go nie posiada i jeśli grób jest na starym cmentarzu – numer sektoru i dane na temat osób pochowanych z prawej i lewej strony owego grobu

» zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej)

» gdy zmarły jest spoza parafii: zgoda parafii miejsca zamieszkania zmarłego (nie mylić z zameldowaniem) na pogrzeb w innej parafii.