Boże Ciało 2019

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa- wyznajemy i przyznajemy się do wiary, że ten kawałek Chleba jest Prawdziwym Ciałem naszego Zbawiciela. Bóg wychodzi na nasze ulice, aby stać się jeszcze bliższym naszej codzienności.