Wikariusze

Wikariusze parafii Świętej Trójcy w Kobyłce
począwszy od 1939 r. po dzień dzisiejszy.

 

Lp.

Imię i nazwisko księdza

Lata pracy

Inne informacje

1 ks. Józef Paszkiewicz 1939 – 1943
2 ks. Feliks Kotlarski 1940 – 1942
3 ks. Józef Burza 1943 – 1945 Zmarł 02 lutego 1990r.
4 ks. Maksymilian Majewski 1945 – 1946 Zmarł 21 lipca 1987r.
5 ks. Feliks Nowak 1946 – 1947
6 ks. Stanisław Niczyperowicz 1947 – 1948 Prałat, pracował w Kurii Prymasowskiej przy Kard. Stefanie Wyszyńskim. Zmarł we wrześniu 1977r. Pochowany na Starych Powązkach.
7 ks. Jan Podsiadły 1948 – 1949 Zmarł 08 lutego 1981r.
8 ks. Tadeusz Kozłowski 1949 – 1950 Zmarł 18 czerwca 2000r.
9 ks. Stanisław Zawitkowski 1950
10 ks. Tadeusz Strękowski 1950 – 1953
11 ks. Ireneusz Jędryszek 1953 – 1956
12 ks. Tadeusz Dajczer 1956 – 1958 Profesor nauk teologicznych, założyciel RRN. Zmarł 9 września 2009r. jako rezydent w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie. Pochowany na cmentarzu w Pruszkowie.
13 ks. Ryszard Rzewnicki 1958 – 1959
14 ks. Marian Pawłowski 1959 – 1961
15 ks. Kazimierz Cygan 1961 – 1963 Proboszcz parafii Chrystusa Króla Warszawa-Targówek zm. 20 października 1993r. pochowany w Jeruzalu Skierniewickim.
16 ks. Władysław Florowski 1963 – 1964
17 ks. Ryszard Rudnicki 1964 – 1965 Zmarł 5 kwietnia 1984r., pochowany w Jakubowie k/Mińska Maz.
18 ks. Mieczysław Stefaniuk 1964 – 1969 Prałat, dziekan dekanatu zielonkowskiego.
19 ks. Zbigniew Skiełczyński 1965 – 1967 Zmarł 20 lipca 2004r.
20 ks. Grzegorz Kalwarczyk 1967 – 1971 Infułat, kanclerz kurii metropolitarnej warszawskiej 1992-2012.
21 ks. Janusz Kuśmierczyk 1968 – 1971 Zmarł 6 czerwca 1997r.
22 ks. Wiesław Kwiecień 1969 – 1971 Kanonik, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie-Nowe Miasto, zm.10 marca 2011r. pochowany na cmentarzu Stare Powązki.
23 ks. Jerzy Banak 1971 – 1972
24 ks. Wiesław Szczęsny 1971 – 1972
25 ks. Jerzy Dębowski 1971 – 1973
26 ks. Marian Prus 1972 – 1974
27 ks. Jacek Drzewiecki 1972 – 1973
28 ks. Zygmunt Krysztopa 1973 – 1975 Budowniczy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach, zmarł 8 lipca 2019r.,  pochowany w Starym Grabiu.
29 ks. Bogusław Giertuga 1973 – 1974 Zmarł 26 lipca 1996r.
30 ks. Stefan Sut 1973 – 1974
31 ks. Marian Król 1974 – 1976 Zmarł 12 marca 1991r.
32 ks. Stanisław Seweryniak 1974 – 1975
33 ks. Józef Kiszło 1974 – 1976
34 ks. Ludwik Kielczyk 1975 – 1981 Zmarł 22 lipca 2001r. Pochowany na cmentarzu w Piasecznie.
35 ks. Feliks Chudzik 1976 – 1981 Budowniczy parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Zamieniu, zmarł 7 lutego 2017r., pochowany w Ząbkach.
36 ks. Mieczysław Królik 1976 – 1980
37 ks. Stanisław Zagórski 1980
38 ks. Józef Siczek 1980 – 1981 Zmarł 06 stycznia 2002r.
39 ks. Krzysztof Ściuk 1980 – 1983
40 ks. Bogdan Wosławski 1981 – 1984
41 ks. Andrzej Ruszkowski 1981 – 1983
42 ks. Stanisław Mocarski 1981 – 1986
43 ks. Stefan Makowski 1983 – 1984
44 ks. Andrzej Piekarczyk 1983 – 1985
45 ks. Henryk Gniadek 1984 – 1985
46 ks. Tadeusz Czocharyn 1984 – 1985
47 ks. Mieczysław Podsądek 1985 – 1987
48 ks. Andrzej Wieczorek 1985 – 1987
49 ks. Jacek Kozub 1986 – 1988
50 ks. Zygmunt Wirkowski 1987 – 1988 Budowniczy parafii św. Kazimierza w Kobyłce-Stefanówce.
51 ks. Andrzej Piotrowski 1987 – 1989 Budowniczy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hucie Mińskiej.
52 ks. Leszek Bieńkowski 1988 – 1990
53 ks. Tadeusz Jabłecki 1988 – 1991
54 ks. Tomasz Gill 1989 – 1992
55 ks. Tadeusz Firysiuk 1990 – 1993 Budowniczy parafii św. Pawła w Zakręcie, zmarł 12 grudnia 2018r. pochowany w Zakręcie.
56 ks. Witold Gajda 1991 – 1994
57 ks. Piotr Figauzer 1993 – 1995
58 ks. Wojciech Gawryluk 1992 – 1995
59 ks. Bronisław Micek 1994 – 1995
60 ks. Jan Śmigasiewicz 1995 – 1996 Budowniczy parafii św. Faustyny w Helenowie.
61 ks. Krzysztof Budzyński 1995 – 1997
62 ks. Zdzisław Konkol 1995 – 1997
63 o. Wojciech Groch IOSz 1995 – 1998
64 ks. Sławomir Żakowicz 1997 – 1998
65 ks. Cezary Krawczyński 1997 – 2000 Budowniczy parafii bł. Ignacego Kłopotowskiego w Otwocku
66 ks. Zbigniew Jakubicki 1998 – 2000 Zmarł 13 grudnia 2008r.
67 ks. Artur Nagraba 1998 – 2001
68 ks. Andrzej Dudzik 2000 – 2002 Zmarł 5 kwietnia 2011r. w wieku 43 lat, z tego w kapłaństwie 15.
69 ks. Ireneusz Korporowicz 2000 – 2001
70 ks. Paweł Rudzki 2001 – 2004
71 ks. Andrzej Rusinowski 2000 – 2001
72 ks. Jacek Dębski 2001 – 2004 Budowniczy kościoła w parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Turowie.
73 ks. Andrzej Wąsowski 2002 – 2003
74 ks. Jerzy Sieńkowski 2003 – 2004
75 ks. Grzegorz Mioduchowski 2003 – 2004 Budowniczy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nadmie.
76 ks. Krzysztof Ostojski 2004 – 2005
77 ks. Artur Staniszewski 2004 – 2006
78 ks. Tomasz Chciałowski 2003 – 2006  
78 ks. Marek Gawle 2006 – 2008
79 ks. Wiesław Mroziński 2008 – 2009
80 ks. Roman Kot 2005 – 2010 Budowniczy parafii Matki Bożej Pompejańskiej w Warszawie-Żerań.
81 ks. Jacek Stefek 2006 – 2012
82 ks. Tomasz Tarasiuk 2009 – 2014
83 ks. Łukasz Sikorski 2010 – 2015
84 ks. Rafał Kaczmarski 2012 – 2017
85 ks. Mariusz Włodkowski 2015 – 2020
86 ks. Piotr Wyszyński 2017 – 2020