Pielgrzymka na Podlasie

Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych na Podlasiu
1.08.2010
Wielgolas – Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

————————————————————————————————-
 

Łazówek – Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia