Cmentarze

Cmentarze

1. RYS HISTORYCZNY

W każdej wspólnocie parafialnej, obok kościoła, najważniejszą świętością jest cmentarz, bo tam spoczywają ciała najbliższych, ojców i praojców. Cmentarze ukrywają historię minionych pokoleń ludzi, którzy tu mieszkali i działali.

W dawnych czasach umarłych grzebano w katakumbach pod sklepieniami podziemi kościoła i na cmentarzu koło kościoła, potem w 1803 przeznaczono na ten cel osobne miejsce, odległe o 800 metrów od kościoła za wsią Kościoła. W 1881r. cmentarz został nieco powiększony w stronę wioski i włączono do niego miejscowość Kąpiel, gdzie pogrzebano poległych w bitwie pod Kobyłką w 1794r. W 1901r. Józef Orszagh – właściciel Kobyłki- ofiarował 80 tyś. łokci gruntu na kolejne powiększenie cmentarza. Cmentarz parafialny położony po południowo-wschodniej stronie kościoła, w bliskości Źródnika. Prowadzi do niego ulica wysadzona drzewami, na końcu której szeroka, stalowa brama stanowi wejście na cmentarz. Obecnie teren cmentarza zajmuje obszar 4,5 ha.

I. Od 1803 r. cmentarz obejmował teren położony między ulicami Pieniążka, Kolejową i Niską do furtki. W tej części cmentarza znajdują się najstarsze groby.
II. W 1881r. powiększono teren do alejki równoległej do głównej bramy przy ul. Pieniążka do ul. Niskiej
III. W 1901r. dołączono teren od drugiej bramy do ulicy Słowackiego. Całość obejmuje 4,5 ha (kwadrat o boku 200m) kwadraty od A do E4

W 2003r. na cmentarzu znajduje się 5860 grobów uporządkowanych i około 1000 starych – zaniedbanych. Jak wynika z parafialnych ksiąg zmarłych, w okresie od założenia cmentarza, tj. od 1803r. do chwili obecnej, na cmentarzu zostało pochowanych około 30 000 zmarłych, to znaczy prawie dwa razy tyle  ile obecnie mieszkańców liczy Kobyłka. W 1991r. cmentarz parafialny w Kobyłce został wpisany do rejestru zabytków

 

2. PLAN CMENTARZA

Legenda:

1. Kaplica grobowca Pieniążków z 1837r.

2. Kaplica grobowca Orszaghów z 1928r.

3. Groby poległych z 1920r.

4. Nagrobki z XIXw.

 

Cmentarz to miejsce wiecznego spoczynku naszych zmarłych, miejsce wdzięczności i szacunku dla Nich. My – zdążający do wieczności – winniśmy dbać o to miejsce, na którym spoczywają nasi przodkowie – to jest nasz obowiązek wynikający z potrzeby serca.

 

3. LOKALIZACJA NA MAPIE MIASTA  

Stary cmentarz w Kobyłce przy ulicy ks. Marmo.

Nowy Cmentarz w Kobyłce przy ul. Radzymińskiej.

Parafia pw. Świętej Trójcy w Kobyłce, ul. Kościelna 2