Niedziela Palmowa 2019

Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, wszyscy śpiewali Hosanna! Śpiewaliśmy i my.

Fot.: Ewelina Wrona