Triduum Paschalne 2014

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2014

Wielki Czwartek – „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami”.

Chciałoby się oddać jak najdosłowniej atmosferę tego dnia, może słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Jerozolimie, w Wieczerniku, pomogą nam ją przybliżyć. „Czyż można nie powracać wciąż na nowo do tej tajemnicy, która zawiera w sobie całe życie Kościoła? Przez dwa tysiące lat ten Sakrament był pokarmem niezliczonych wiernych. Z tego źródła wypłynęła rzeka łaski. Iluż świętych znalazło w nim nie tylko zadatek, ale prawie przedsmak Raju!”

Zebrani w naszym kościele takiej świętości życzyli kapłanom, ale wprowadzeni słowami komentatora i przepięknymi śpiewami młodzieżowego chóru, sami poczuli wezwanie do uczestnictwa w niej.

Wielki Piątek

Tak jak poprzedniego dnia tak i dzisiaj imponująca ilość ministrantów, lektorów, wiernych. Wysłuchanie Męki Pańskiej uświadomiło wszystkim dokładnie, że „adoracja krzyża jest pocałunkiem krzyża Jezusowego z wdzięcznością za dzieło odkupienia, ale jest też pocałunkiem, który składamy na swoim ludzkim życiowym krzyżu”. Jezusowi nie jesteśmy w stanie pomóc, ale nasz krzyż możemy ponieść.

Wigilia Paschalna

Najpierw – Wielka Sobota – nic nie robimy, choć pozornie dużo zamieszania, poświecenie pokarmów. Tak naprawdę stoimy przy grobie Jezusa i …. patrzymy, czekamy. A potem zapada zmrok i wybucha radość. Liturgia słowa, odnowienie przyrzeczeń chrztu, mądra homilia ks. Rafała. W naszym kościele do tak przeżywanej liturgii wspaniale przyczynił się chór młodzieżowy, ale kiedy zaśpiewał „Oto są baranki młode”, a wraz z nim cały kościół, ogarnęła wszystkich radość paschalna tak wielka, że niektórym trudno było stać w miejscu.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego „Wesoły nam dzień dziś nastał”.

Chrystus zmartwychwstał – Prawdziwie zmartwychwstał.