Ruch Szensztacki

RUCH SZENSZTACKI

Międzynarodowy Ruch Szensztacki powołał do życia Sługa Boży o. Józef Kentenich. Celem Ruchu jest wychowanie nowego człowieka w nowej społeczności.

 
Członkowie Ruch Szensztackiego zawierają  przymierze miłości z Matką Bożą.  Ścisła, osobowa relacja z osobą Matki Bożej prowadzi do ukształtowania maryjnej postawy.  Ojciec Założyciel wskazywał następujący kierunek: w przymierzu miłości z Matką Bożą zmierzamy do Jej Syna, a przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym do Ojca. Życie przymierzem miłości na co dzień to kształtowanie życia rodzinnego, społecznego i zawodowego w duchu uczestnictwa w zbawczej misji Chrystusa. Do Ruchu  Szensztackiego należą zarówno duchowni jak i świeccy, młodzi i starsi, małżonkowie jak i żyjący w stanie wolnym, chorzy oraz najmłodsi. Dom Prowincjalny Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi mieści się w Świdrze k. Warszawy, jest to też duchowe centrum wspólnoty Ruchu. Tam też powstało pierwsze Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Drugie sanktuarium szensztackie na terenie diecezji znajduje się w Józefowie i jest własnością Instytutu Ojców Szensztackich.

 

 
Rodzina Szensztacka spotyka się na  jednodniowych skupieniach (adwent i wielki post), które jednocześnie są spotkaniami otwartymi dla osób spoza Ruchu. Co roku, w okresie Bożego Narodzenia cała wspólnota diecezjalna Dzieła Szensztackiego przeżywa spotkanie opłatkowe – uroczyste, radosne świętowanie Wcielenia Syna Bożego. Członkowie Ruchu uczestniczą w rekolekcjach letnich przy sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku – Świdrze, Józefowie, albo w innym rejonie Polski. Stałym spotkaniem modlitewno – formacyjnym jest comiesięczna Msza św. diecezjalnej Rodziny Szensztackiej (18 dnia każdego miesiąca). W formacji duchowej akcentujemy  samowychowanie oraz pielęgnowanie i pogłębianie  więzi z Bogiem, z Matką Bożą i z drugim człowiekiem: w rodzinie, zakładzie pracy, w najbliższym otoczeniu, poczynając od własnej rodziny.
o. Józef Kentenich.    

 

W Kobyłce Ruch Szensztacki istnieje od połowy lat dziewięćdziesiątych. Pierwszymi opiekunami byli o. Wojciech Groch i s. Karolina. Spotkania odbywają się w salce przy kościele raz w miesiącu. Rodzina Szensztacka  spotyka się na Adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17 00 i na Mszy św. o godz. 18 00 w drugi wtorek miesiąca.

Kontakt:  szensztat.kobylka@op.pl

 

Sanktuarium Szensztackie

 Linki:

http://www.szensztat.pl/

http://www.akademia-rodziny.pl/

http://www.ojcowie.szensztat.pl/ 

http://www.mlodziez.szensztat.pl/

http://cmsms.schoenstatt.de/de/