Koło Misyjne

Koło misyjne

Przy Parafii Świętej Trójcy w Kobyłce działa Koło Misyjne, które zaangażowane jest w pomoc misjom. Dzieci i młodzież należąca do tej grupy modli się za misje, organizuje akcje mające na celu zebranie fundusze wspierające  naukę dzieci w Rwandzie. Co roku w okresie Bożego Narodzenia wędrują jako ,,Kolędnicy Misyjni” po naszej parafii, organizują ,,Loterie Misyjne” w Tygodniu Misyjnym.

Opiekunem i animatorem grupy jest s. Elżbieta Terlikowska.