Caritas

Parafialny Zespół Caritasu, którego przewodniczącym jest ksiądz proboszcz  Jan Andrzejewski przy Parafii Św. Trójcy w Kobyłce z dniem 31 lipca 2012 r. wznowił akcję Programu PEAD 2012 dostarczania żywności i wydawania nieodpłatnie osobom najuboższym, które spełniają niżej podane kryteria dochodowe, tj.:

  • 813, 00 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
  • 684,00 zł – dla osoby w rodzinie.

Przed pierwszym odbiorem artykułów spożywczych w danym roku trwania Programu, należy dostarczyć do Parafialnego Zespołu Caritasu odpowiednie dokumenty:

  • zaświadczenie o miesięcznych dochodach wszystkich członków rodziny,
  • potwierdzenie liczby osób na utrzymaniu (kserokopie aktów urodzenia dzieci lub dowodu osobistego),
  • inne dokumenty z OPS lub zaświadczenie o pobieranej nauce.

Począwszy od lipca 2012 r., miesięcznie z pomocy żywnościowej korzysta ok. 125 rodzin.

W lipcu i sierpniu br. wydano 1728, 35 kg/l żywności, w tym: konserwy mięsne, przetwory mleczne, mączne, kasze gryczane. We wrześniu i październiku br. wydano artykuły żywnościowe w ilości 2679, 34 kg/l, tj: mleko, kasza gryczana, dżem, ryż, konserwy mięsne, olej, cukier, masło, sery, mąka itp.

Wyżej wymienione artykuły spożywcze wydawane są mieszkańcom Parafii Świętej Trójcy.

 

Strony: 1 2