Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

 

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison  
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  
   
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas  
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,  
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,  
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,  
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,  
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,  
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,  
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,  
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,  
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,  
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,  
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,  
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,  
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,  
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,  
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,  
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,  
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,  
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,  
Krwi Chrystusa, otucho umierających,  
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,  
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,  
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych,  
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,  
   
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie  
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami  
   
K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją  
W. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego  

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. W. Amen.