Kościół św.Trójcy Bazyliką Mniejszą

18 czerwca 2011 roku Kościół św. Trójcy w Kobyłce został podniesiony do godności Bazyliki MniejszejJest to już trzecia tej rangi świątynia na terenie diecezji warszawsko-praskiej.

Tytuł bazyliki mniejszej nadaje papież kościołom wyróżniającym się pod względem architektonicznym i historycznym, a przede wszystkim pod względem wyjątkowego kultu religijnego i pielgrzymowania.

Starania do nadania świątyni tej godności ks. dziekan Jan Andrzejewski prowadził od 1998 roku. Zwrócił się z prośbą do biskupa Kazimierza Romaniuka, przedstawiając mu historię parafii oraz dokumentację i zdjęcia. Biskup Kazimierz Romaniuk wystąpił z kolei z prośbą do Episkopatu o poparcie tego projektu. Już w 1999 roku, ks. Proboszcz otrzymał z Watykanu odpowiedź pozytywną, ale wstrzymującą. Zawarte w niej były zalecenia, które należało spełnić, aby świątynia mogła otrzymać ten tytuł.

Warunki uzyskania tytułu bazyliki mniejszej oraz obowiązki i zadania w dziedzinie liturgiczno-duszpasterskiej reguluje dokument wydany w 1989 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „O tytule bazyliki mniejszej”.

 

 

 

 

 

Prace dotyczące spełnienia tych warunków zaczęły postępować bardzo szybko. Został wykonany ołtarz posoborowy, który zastąpił dotychczasowy ołtarz wykonany w latach 70 ubiegłego wieku. Powstał projekt ołtarza kamiennego i Ambonki Słowa Bożego w stylu barokowym autorstwa Henryki Michalczewskiej. Projekt ołtarza został zatwierdzony przez ks. Biskupa i przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowy ołtarz stał się stałym elementem świątyni. Zostanie on później konsekrowany podczas czerwcowej uroczystości. Oba elementy zostały wykonane z włoskiego marmuru „cremo delicato”. Zostały utrzymane w białej kolorystyce i złocone tak, aby pasowały do wyglądu ołtarza głównego.

Zostały również przygotowane i wmurowane dwie tablice: jedna mówiąca o nadaniu Tytułu Bazyliki Mniejszej, zaś druga mówiąca o odpustach, jakie w tej bazylice można uzyskać. Wykonano również szereg prac, by przygotować miejsce całodziennej adoracji.

W maju 2010 roku J.E. ks. Arcybiskup Henryk Hoser wysłał ponownie wszystkie zgromadzone niezbędne dokumenty do Watykanu. Było w nim również pismo popierające tę inicjatywę podpisane przez cały Episkopat oraz poparcie Arcybiskupa Józefa Michalika.

9 października 2010 roku otrzymaliśmy od Ojca św. decyzję pozytywną. Nasza świątynia otrzymała od Stolicy Apostolskiej dekret wynoszący kościół Św. Trójcy w Kobyłce do rangi Bazyliki Mniejszej.

 

Godność Bazyliki Mniejszej w tradycji kościoła oznacza, że wierni nawiedzający Bazylikę mogą pod zwykłymi warunkami dostąpić łaski odpustu zupełnego w następujące dni:

• Uroczystość tytułu Bazyliki – Niedziela św. Trójcy
• Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
• Rocznica poświęcenia Bazyliki  – 6 sierpnia,
• Uroczystość Wniebowzięcia NMP  – 15 sierpnia,
• Rocznica Nadania Tytułu Bazyliki Mniejszej  – 9 października,

Poza tym parafia której kościół podniesiony jest do rangi Bazyliki Mniejszej może w swoich pieczęciach używać herbu watykańskiego i papieskiego.

Główna uroczystość ogłoszenia kościoła św. Trójcy Bazyliką Mniejszą odbyła się z udziałem księży biskupów 18 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00. W uroczystościach wzięło udział sześciu biskupów, w tym kardynał Józef Glemp i bp Jan Ozga z Kamerunu, kilkudziesięciu duchownych i licznie zgromadzeni wierni. Koncelebrze podczas Mszy św. przewodniczył abp Henryk Hoser.

W homilii hierarcha podkreślił, że „Bóg nie jest samotnikiem, lecz Odwieczną Miłością Trojga, która nam się udziela, stwarza i zbawia nas. Do niej dążymy, by w Niej się zatopić. – mówił abp Hoser. Zaznaczył, że wyznanie wiary w Trójjedynego Boga stanowi najistotniejszą część naszego katolickiego Credo. Jak tłumaczył hierarcha, to właśnie w imię Trójcy ginęli męczennicy, bronili jej wyznawcy i jej powierzali się świeci wszystkich czasów.

W trakcie Mszy św. abp Hoser poświęcił także nowy marmurowy ołtarz w świątyni, który, jak zaznaczył, stanowi jej centrum. „To właśnie w tym miejscu sprawowana jest Najświętsza Ofiara Ciała i Krwi Pańskiej”. Ołtarz jest również materialnym znakiem ołtarza duchowego, jakim jest sam chrześcijanin składający całego siebie na ofiarę żywą i miłą Bogu – powiedział abp Hoser.

 

Na zakończenie Liturgii kardynał Józef Glemp wyraził nadzieję, że wspaniały wystrój nowej bazyliki, która nazywana jest „perłą baroku” będzie przybliżał wiernych jeszcze bardziej do Boga. Zaznaczył, że „piękno przyciąga piękno”.