Pielgrzymka do Francji

Pielgrzymka szlakiem Sanktuariów Maryjnych
02.07.2012 – 12.07.2012

 

Drugiego lipca 2012 roku o godz. 4.15 uczestnicy pielgrzymki zebrali się przy autokarze, po przekazaniu bagaży udaliśmy się na Mszę Świętą w Bazylice Św. Trójcy. Po mszy wyruszyliśmy w trasę, gdzie mieliśmy do przejechania 1150 km do Kolonii na nocleg.
W drugim dniu celem naszej pielgrzymki była Kolonia, gdzie w centrum miasta wznosi się piękna gotycka katedra – Koelner Dom.  Po zwiedzeniu katedry pojechaliśmy do Banneux, miasteczka położonego na płaskowyżu belgijskich Ardenów. To tu mieszkała rodzina Beco, która w roku objawień 1933, cieszyła się trojgiem dzieci, czworo następnych przyszło na świat w następnych latach. Pierwsze objawienia Matki Bożej najstarszej córce Beco 12 letniej Marietcie miało miejsce 15 stycznia 1933, następne 18, 19, 20 stycznia, 11, 15 i 20 lutego oraz 3 marca. Na terenie sanktuarium znajduje się źródełko przy którym Mariette spotykała ,,Najświętszą Maryję Pannę Matkę Ubogich’’. Po Mszy Św. Indywidualnych modlitwach, zaczerpnięciu wody ze źródełka, ruszyliśmy do Paryża.
Popołudnie i dwa kolejne dni spędziliśmy w Paryżu. Zwiedziliśmy Katedrę Notre Dame, Bazylikę Sacre Coeur, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, wieżę Eiffla, Luwr z jego słynnymi dziełami sztuki jak posąg Wenus, słynny obraz Mona Lisa. Ogromne wrażenie wywarł na nas rejs po Sekwanie, podczas którego podziwialiśmy najważniejsze zabytki miasta.
W pierwszym dniu w Paryżu modliliśmy się na Mszy Św. w  Kaplicy Cudownego Medalika, gdzie  27 listopada 1830 roku miały miejsce objawienia Matki Bożej Siostrze Katarzynie Laboure.

Podczas objawienia Siostra Katarzyna słyszała głos: ,,Postaraj się o wybicie Medalika na ten wzór. Wszystkie osoby, które będą go nosić, otrzymają wielkie łaski”. W maju 1832 roku zostają wybite i rozdane pierwsze Medaliki . Zgodę wyraził  Arcybiskup Paryża de Quelen i wzywał do noszenia Medalika, który wiara ludowa nazwa Cudownym Medalikiem. Podczas Beatyfikacji Siostry Katarzyny Laboure Papież Pius XII stwierdził była ,, Świętą obowiązku stanu i milczenia”.

W drugim dniu po zwiedzaniu Paryża  po południu udaliśmy się do Lisieux miejsca urodzenia pobytu i śmierci Św. Teresy od Dzieciątka Jezus patronki Misji. 19 października 1997 roku Papież Jan Paweł II nadał tytuł Doktora Kościoła Św. Teresie  uznając , że jej życie i nauczanie posiada aktualne i doniosłe znaczenie dla Kościoła. Tu w sanktuarium modliliśmy się we Mszy Świętej zwiedziliśmy sanktuarium i dom Św. Teresy, a następnie udaliśmy się na posiłek i nocleg. Po śniadaniu wyruszyliśmy w do Lourdes. W przerwie podróży zwiedziliśmy Tours Katedrę Św. Marcina, gdzie po zwiedzeniu i modlitwie przy grobie świętego pojechaliśmy do Lourdes. Po dotarciu na miejsce, zakwaterowaniu udaliśmy się na procesję światła. Kolejne dwa dni spędziliśmy w Lourdes miasteczku gdzie Najświętsza Maria Panna objawiała się Bernadecie. Spędziliśmy je w duchu modlitwy, zadumy oraz uczestnictwa w procesji eucharystycznej, procesji światła, drodze krzyżowej oraz kąpieli w świętym źródełku. Zwiedziliśmy również dom w którym urodziła się  i mieszkała Święta Bernadetta.

W drugim dniu pobytu m o godz. 6.00 mieliśmy Mszę Świętą przy Grocie Masabielskiej, gdzie miało miejsce 18 objawień. Po śniadaniu wybraliśmy się na zwiedzanie Grot Betharrama, które znajdują się 25 km od Lourdes. Zwiedzając Grotę pieszo, statkiem i mini pociągiem podziwialiśmy przepiękne widoki wyrzeźbionych przez naturę skał. Kolejny dzień naszej pielgrzymki to przejazd do Paray-le-Monial Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. To tu w latach 1673-1675 Pan Jezus ukazał się Św. Małgorzacie Marii Alacoque, życzył sobie by czczono Jego serce jako symbol nieskończonej miłości do ludzi. W sanktuarium modliliśmy się we Mszy Świętej. Dziewiąty dzień pielgrzymki spędziliśmy w Ars. Nawiedziliśmy Bazylikę Św. Jana Marii Vianney- znamienitego duszpasterza, patrona proboszczów. We Mszy Świętej w Bazylice modliliśmy się w intencji naszego księdza proboszcza, prałata Jana Andrzejewskiego, oraz wszystkich proboszczów i księży. Następnie przejechaliśmy do Einsiedeln najsłynniejszego szwajcarskiego Sanktuarium Maryjnego. To tu Opat Eberhard wybudował pierwszy klasztor, który 24 sierpnia 948 roku konsekrowany został na cześć Matki Bożej Maryi i św. Maurycego. Następnego dnia celem naszej pielgrzymki była Górna Bawaria i miasteczko Alleting. Miejsce to od XV wieku stało się celem pielgrzymek z całego świata. Po Mszy Świętej, modlitwie indywidualnej i zwiedzeniu Sanktuarium udaliśmy się do Czech na nocleg. Po śniadaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną. Do Kobyłki dotarliśmy około 22.00.

Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych była dla nas czasem spędzonym w zadumie, modlitwie wyciszeniu, refleksji oraz umocnienia naszej wiary. Serdecznie dziękujemy Ks. Prałatowi  Janowi Andrzejewskiemu za zorganizowanie i opiekę duchową naszej pielgrzymki. Serdecznie dziękujemy również Ks. dr Andrzejowi Rusinowskiemu za udział w naszej pielgrzymce i przekazywaniu cennych wiadomości  historycznych. Serdeczne Bóg zapłać.