Transmisja Mszy św. z naszej bazyliki oraz Akt Zawierzenia.
Sobota, 4 kwietnia godzina 19:00.