Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz

Ks. Jacek Dębski

Urodził się 8 lutego 1961 r. Zagościńcu (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 10 lutego.

W 1980r. wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie. 8 czerwca 1986 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Józefa Glempa.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie, NMP Matki Kościoła w Sulejówku, Najczystszego Serca Maryi w Warszawie, Bożego Ciała na Kamionku, Św. Faustyny w Warszawie, Św. Trójcy w Kobyłce. W latach 2003 – 2004 był administratorem w parafii św. Matki Teresy w Kobyłce-Turowie, a w latach 2004-2020 sprawował w niej funkcję proboszcza. Wybudował w niej kościół (poświęcony w 2004 r.) i plebanię. Od 27 sierpnia 2020r. jest proboszczem w parafii św. Trójcy w Kobyłce.

W 2016 roku został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

Księża wikariusze

Ks. Jacek Stefek

Urodził się 13 września 1975 r. w Jadowie (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 11 września. Uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ks. Jacek święcenia kapłańskie otrzymał 15 czerwca 2002 r. z rąk Biskupa Kazimierza Romaniuka. Do naszej parafii przybył ponownie 27 sierpnia 2020r. Pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce.

Ks. Krzysztof Wieczorek

Urodził się 14 marca 1988 r. w Mińsku Mazowieckim (diecezja warszawsko-praska). Imieniny obchodzi 25 lipca. Uzyskał tytuł magistra na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Ks. Krzysztof święcenia kapłańskie otrzymał 2 czerwca 2012r. z rąk Abp Henryka Hosera. Do naszej parafii przybył 27 sierpnia 2020r. Pracuje jako katecheta w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce.

Księża rezydenci

Ks. dr Andrzej Rusinowski

Urodził się 23 sierpnia 1950 r. w Daszewicach k. Grójca. Imieniny obchodzi 30 listopada.

Po ukończeniu liceum wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Warszawie.  5 czerwca 1977 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (historia powszechna) uzyskując tytuł magistra, a następnie w 2003 r. ukończył studia doktoranckie.

W 2005 roku został odznaczony przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
Od 2010 r. jest rezydentem w parafii św. Trójcy w Kobyłce.


Poprzedni księża pracujący w parafii:Proboszczowie
 Wikariusze