Proboszczowie

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Proboszczowie parafii Świętej Trójcy w Kobyłce
począwszy od 1742 r. po dzień dzisiejszy.

Niestety nie są znane dokumenty z których moglibyśmy się dowiedzieć o kapłanach pracujących w parafii od 1415r. do 1742r. Obecny spis jest oparty o księżką ks. Kazimierza Konowrockiego „Księża Proboszczowie parafii Świętej Trójcy w Kobyłce”

Parafia w Kobyłce powstała przed rokiem 1415. Pierwsze niewielkie budowle kościelne były budowane z drewna i ulegały ciągłym pożarom. Dopiero w latach 1736 – 1740 na ich miejscu powstał stojący do dziś kościół murowany, którego fundatorem był biskup Marcin Załuski. Więcej… czytaj tutaj.

Od początku aż po rok 1755 w parafii pracowało duchowieństwo diecezjalne.

W latach 1755-1775 parafia była prowadzona przez ojców jezuitów.

W latach 1775-1873 parafia była prowadzona przez ojców bernardynów.

Od roku 1873 aż do chwili obecnej w funkcji proboszcza pracowali następujący księża diecezjalni.

Lp. Imie i nazwisko księdza Lata pracy  Inne
1 Ks. Adam Ryttel do 1873
2 Ks. Walenty Kalicki 1873 – 1884
3 Ks. Józef Gosk 1884 – 1887
4 Ks. kan. Franciszek Marmo 1888 – 1908
5 Ks. kan. Antoni Zagańczyk 1909 – 1934
6 Ks. Aleksander Kozarzewski 1935 – 1936
7 Ks. Bolesław Ziemnicki 1936 – 1940
8 Ks. kan. prof. Władysław Rosłan 1940 – 1950
9 Ks. kan. Henryk Kwasiborski 1950 – 1957
10 Ks. prał. Władysław Borowiec 1957 – 1963
11 Ks. Bogusław Marian Kaniowski 1963 – 1969
12 Ks. prał. Kazimierz Konowrocki 1969 – 1995
13 Ks. prał. Władysław Walczewski 1995 – 1997
14 Ks. prał. Jan Andrzejewski 1997 – 2020
15 Ks. Jacek Dębski 2020 –

Strony: 1 2 3 4 5 6 7