Brewiarzowa Grupa Ojców

 Brewiarzowa Grupa Ojców pod wezwaniem Św. Józefa.

(w skrócie: „Ojcowie brewiarzowi”)


Grupa powstała w marcu 2009 roku – za rocznicę uznaje się uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Swe istnienie zawdzięcza natchnieniu Ducha Świętego działającego w duszy jednego z parafian poprzez świadectwo założyciela podobnej grupy w Warszawie. Modlitwa wielu osób (ze szczególną rolą Sióstr Katarzynek), wola trzech ojców z naszej parafii oraz pozwolenie Księdza Proboszcza sprawiły, że cotygodniowe spotkania rozpoczęły się i trwają do dzisiaj a liczba uczestników wzrosła już do kilkunastu.

Jedno ze spotkań grupy – w środku Ks. Łukasz  Grupa świętuje imieniny jednego z członków

Misją Brewiarzowej Grupy Ojców jest wzrost duchowy jako Chrześcijan oraz ciągły rozwój i doskonalenie swojego ojcostwa w duchu Ewangelii przez wszystkich jej uczestników.

Członkami grupy mogą być ojcowie dzieci (również tych dopiero poczętych). Podstawą każdego spotkania jest modlitwa brewiarzem czyli Liturgią Godzin a innym z jego ważnych elementów jest dzielenie się przemyśleniami na temat odczytywanego fragmentu Pisma Świętego.

 

Spotkania odbywają się w piątki
bezpośrednio po zakończeniu wieczornej Mszy Św.
i trwają ok. 1,5 godziny.

(z wyjątkiem ostatnich piątków miesiąca)

 

Email grupy: ojcowie.kobylka@wp.pl

 

Pomocne materiały:
Spotkanie Brewiarzowej Grupy Ojców  – dokument pdf
Zasady Brewiarzowej Grupy Ojców  – dokument pdf

 

Pomocne linki:    
 –  Internetowa Liturgia Godzin 
 – Mężczyźni Świętego Józefa

 

Ważne wydarzenia z życia grupy:
Pielgrzymka do Kalisza – kwiecień 2012