Nowenna do Ducha Świętego

Pieśni do nowenny

 

Duchu Święty, przyjdź prosimy Twojej łaski nam trzeba, niech w nauce postąpimy objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością, a jej światłem oświeceni w dobrym będziem utwierdzeni.

 

Przybądź Duchu Stworzycielu
Dusz ludzkich Nauczycielu,
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył sprawić.

Tyś pocieszycielem zwany,
Darem Bożym mianowany,
Żywem źródłem i miłością,
Ogniem i duszną światłością.

Darów twoich siedem liczymy,
Palcem Bożym być cię wiemy,
Obietnicąś jest ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość Synowską.

Racz dać zmysłom dar światłości,
Pomnażaj w sercach miłości,
A krewkość serca naszego,
Utwierdź mocą Bóstwa swego.

 
Odpędź od nas czarta złego,
Użycz pokoju twojego,
Aby za twoją obroną,
Złe odeszło inną stroną.

Racz nam Ojca Niebieskiego
Dać poznać i Syna jego,
I ciebie Ducha Świętego,
Od obu pochodzącego.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu,
I z Duchem Świętym społecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.

 

Zstąp, Duchu Przenajświętszy, spuść nam jak najgorętszy
Promień Twojej Miłości!
Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco darów drogich,
Przyjdź, serdeczna światłości!Wieczny Pocieszycielu, drogi nasz Przyjacielu,
Słodka nasza ochłodo!
Tyś w pracach odpocznienie, w upałach ugaszenie,
Miła w smutku swobodo!O, najświętsza Światłości! Oświeć serc głębokości
Ludu Twego wiernego.
Boć bez Twojej dzielności tu, w ludzkiej nikczemności,
Nie masz nic szlachetnego.Więc oczyść, co szpetnego, skrop, co w nas jest oschłego,Uzdrów, co niezdrowego.
Skrusz, co zatwardziałego, rozgrzej, co oziębłego,
Sprostuj, co jest błędnego. 

Użycz nam, w Cię wierzącym, i w Tobie ufającym,
Siedmiu darów światłości.
Pomnóż w cnotach zasługę, daj zbawienia wysługę,
Daj zapłatę w wieczności.

 

 

 

 

Strony: 1 2 3 4 5


 • Msze święte

  W dni powszednie:
  7:00, 7:30, 18:00

  W niedziele i święta:
  7:00, 8:30,
  dla młodzieży: 10:00
  dla dzieci: 11:30
  suma: 13:00
  18:00, 19:30
   

  Ogłoszenia

   

  Wirtualny spacer