Litania do św. Józefa

 

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu! Odkupicielu świata Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
 
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie, – módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida, – módl się za nami.
Światłości Patriarchów, – módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, – módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy, – módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, – módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, – módl się za nami..
Głowo Najświętszej Rodziny, – módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, – módl się za nami.
Józefie najczystszy, – módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, – módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, – módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, – módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, – módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, – módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, – módl się za nami.
Wzorze pracujących, – módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, – módl się za nami.
Opiekunie dziewic, – módl się za nami.
Podporo rodzin, – módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, – módl się za nami.
Nadziejo chorych, – módl się za nami.
Patronie umierających, – módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, – módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego, – módl się za nami.
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
K. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen