Bierzmowanie 2020

UWAGA! 

W najbliższą niedzielę, 31.05.2020r.  osoby, które przyjęły w tym roku sakrament Bierzmowania w naszej parafii i które wpłaciły składkę na bierzmowanie, mogą odebrać pamiątki z bierzmowania u Ks. Piotra.

 

Ks. Biskup wyznaczył DATY bierzmowania w naszej parafii:
  • 11 maja ’20 r. – godz. 16:30 (poniedziałek)
  • 11 maja ’20 – godz. 19:00
  • 12 maja ’20 (wtorek) – godz. 16:30
  • 12 maja ’20 (wt.) – godz. 19:00
  • 13 maja  (środa) – godz. 16:30
  • 13 maja (środa) – godz. 19:00

W TYM ROKU (2020) – ZE WZGLĘDU NA WYJĄTKOWĄ SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ – DALSZA CZĘŚĆ EGZAMINÓW PRZED BIERZMOWANIEM JUŻ NIE ODBĘDZIE SIĘ. WSZYSCY POZOSTALI KANDYDACI, KTÓRZY JESZCZE EGZAMINU NIE ZDAWALI, SĄ JUŻ Z NIEGO ZWOLNIENI ORAZ SĄ DOPUSZCZENI DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA BEZ EGZAMINU.

Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania i dla świadków (najlepiej gdyby był to rodzic kandydata: mama lub tata) będzie w sobotę 09 maja 2020 w kościele od godz. 09:00 do 11:00 oraz po południu od godz. 17:00.

Do spowiedzi można również przystąpić w niedzielę – 10 maja 2020 podczas każdej Mszy Św. w kościele.

W bazylice podczas mszy może przebywać jednocześnie 58 osób maksymalnie, a więc zostanie utworzonych 6 (sześć) grup osób bierzmowanych. Reszta świadków będzie uczestniczyć w tej mszy poza bazyliką, na zewnątrz – na terenie kościelnym.

BIERZMOWANIE 2020 W PARAFII ŚWIĘTEJ TRÓJCY W KOBYŁCE:
GR. 1. SZKOŁA:
DAWNE GIMNAZJUM NR 1 W KOBYŁCE: DAWNA KL. 3bG, 3cG, 3dG ORAZ UCZEŃ Z PSP NR 2 W K-CE I POŁOWA DAWNEJ KL. 8e Z PSP NR 3 (OSOBY OD: AUGUSTYNIAK PIOTR DO MARKUSZEWSKI KACPER – WŁĄCZNIE)  40+10= 50 OSÓB.
DATA BIERZMOWANIA: 11 MAJ 2020 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 16:30.

LITURGICZNA PRÓBA USTAWIENIA W KOŚCIELE: 04 MAJ ’20 (PONIEDZ.), GODZ. 16:00. OBECNOŚĆ NA PRÓBIE OBOWIĄZKOWA.

GR. 2. ABSOLWENCI PSP NR 1 W K-CE: DAWNA KL. 8d, 8e I DAWNA KL. 3aG (DAWNE GIMNAZJUM NR 1), A TAKŻE POŁOWA DAWNEJ KL. 8E Z PSP NR 3 W K-CE (OSOBY OD: PADAMCZYK MARTYNA DO URZYKOWSKA WIKTORIA – WŁĄCZNIE)  40+10= 50 OSÓB.
DATA BIERZMOWANIA: 11 MAJ 2020 – PONIEDZIAŁEK, GODZ. 19:00.

PRÓBA LITURGICZNA W KOŚCIELE: 4 MAJ 2020, PONIEDZIAŁEK, GODZ. 18:50.

GR. 3. ABSOLWENCI PSP NR 1, DAWNE KLASY: 8A, 8B, 8C ORAZ POŁOWA DAWNEJ KL. 8C Z PSP NR 3 W K-CE (OSOBY OD: DRABIUK MIKOŁAJ DO PAZIO JULIA  WŁĄCZNIE).  40+13 = 53 OSOBY.
DATA BIERZMOWANIA:  12 MAJ 2020 – WTOREK, GODZ. 16:30.

PRÓBA W KOŚCIELE: 5 MAJ 2020 – WTOREK, GODZ. 18:50.

GR. 4.  DAWNE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 W K-CE – DAWNE KL.3aG, 3bG ORAZ DAWNA KL. 8D w PSP NR 3 W K-CE. (38+16 = 54 OSOBY)
DATA BIERZMOWANIA: 12 MAJ 2020 – WTOREK, GODZ. 19:00.

PRÓBA W KOŚCIELE: 7 MAJ ’20 – CZWARTEK, GODZ. 18:50.

GR. 5.  SZKOŁA:  DAWNE PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 W KOBYŁCE; DAWNE KLASY: 3cG, 3dG ORAZ POŁOWA DAWNEJ KL. 8C w PSP NR 3 (OSOBY OD PETRYSZYN MACIEJ DO ZIÓŁKOWSKI JAN – CZYLI DO KOŃCA).   40+12 = 52 OSOBY.
DATA BIERZMOWANIA: 13 MAJ 2020 – ŚRODA, GODZ. 16:30

PRÓBA W KOŚCIELE: 08 MAJ 2020 (PIĄTEK), GODZ. 18:50

GR. 6. SZKOŁA:
PSP NR 3 W KOBYŁCE – ABSOLWENCI Z BYŁEJ KL. 8A, 8B ORAZ OSOBY, KTÓRE GIMNAZJUM LUB SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ UKOŃCZYŁY POZA KOBYŁKĄ, A SĄ NASZYMI PARAFIANAMI, A TAKŻE OSOBY, KTÓRE DO BIERZMOWANIA PRZYSTĘPUJĄ JAKO NIECO STARSI, TJ. BĘDĄCE Z WCZEŚNIEJSZYCH ROCZNIKÓW URODZENIA.  (42+OK.9 = OK. 51 OSÓB).
DATA BIERZMOWANIA: 13 MAJ 2020 – ŚRODA, GODZ. 19:00.

PRÓBA LITURGICZNA W KOŚCIELE: 09 MAJ ’20 – SOBOTA, GODZ. 18:50.

OBECNOŚĆ NA PRÓBACH W KOŚCIELE JEST OBOWIĄZKOWA!!!

KTO JESZCZE NIE DOSTARCZYŁ METRYKI SWOJEGO CHRZTU, A BYŁ OCHRZCZONY POZA NASZĄ PARAFIĄ, NIECH DOSTARCZY JĄ JAK NAJSZYBCIEJ. W PRZECIWNYM WYPADKU NIE BĘDZIE DOPUSZCZONY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

 

Ks. Piotr i s. Agnieszka przypominają, aby wpłacać składkę na bierzmowanie w wysokości 50 zł. – kto jeszcze tego nie uczynił.

Na uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy nauczyć się na pamięć następującego tekstu:

„Pragniemy, aby Duch św., którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. AMEN”