Niedziela Palmowa 2018

Niedziela Palmowa, Niedziela wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Tak jak ludzie wtedy witali Jezusa i śpiewali:
Hosanna, tak samo i my z radością czyniliśmy to samo.

Fot.: Ewelina Wrona