Popiersie św. Jana Pawła II

Odsłonięcie popiersia św. Jana Pawła II

Kilka dni po śmierci papieża, Jana Pawła II, ul. Kolejowa została przemianowana na Aleję Jana Pawła II. Była to decyzja władz miast i mieszkańców. Niedługo potem przy Miejskim Domu Kultury ustawiono płaskorzeźbę, by wielki patron czuwał nad młodzieżą i wszystkimi gromadzącymi się w tym miejscu. Podczas remontu i przebudowy schodów płaskorzeźba została na pewien czas zdjęta. Przygotowując się do kanonizacji Jana Pawła II, rozmowy władz, ks. Prałata Jana Andrzejewskiego i Akcji Katolickiej doprowadziły do postawienia pomnika-popiersia Jana Pawła II w bardzo dobrym miejscu na skwerze, przy Alei.  Jesteśmy wdzięczni władzom, panu Burmistrzowi, szczególnie pani Przewodniczącej Rady Miasta, za wskazanie tego miejsca. Dzięki władzom miasta i wszystkim życzliwym osobom pomnik ma godne miejsce. Uroczystego odsłonięcia i poświęcenia dokonał 26 IV 2014 roku JE abp. Henryk Hoser SAC wraz z zaproszonymi gośćmi i władzami miasta.

 

Druga uroczystość miała miejsce w Ossowie. Mszę św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej odprawiał ks. abp. Henryk Hoser SAC z kapłanami  z okolicznych parafii. W homilii ks. arcybiskup wyjaśnił cel usytuowania „Doliny Smoleńskiej” w pobliżu miejsca Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, ukazując ciągłość tragicznych losów tych, którzy walczyli z komunistyczną Rosją w 1920 roku, a potem znaleziono ich pomordowane ciała w Katyniu.  Tam też zginęli ci, którzy po kilkudziesięciu latach chcieli złożyć pomordowanym hołd. Po mszy św. w obecności władz powiatu i miasta, ale przede wszystkim w obecności najbliższych z rodzin marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i płk dr hab. Wojciecha Lubińskiego i ich przyjaciół, poświęcono i odsłonięto popiersia Macieja Płażyńskiego i płk dr hab. Wojciecha Lubińskiego.