Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, wszyscy śpiewali Hosanna! Śpiewaliśmy i my… więcej…