Poświęcenie obrazu Wniebowzięcia NMP

Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 2017 roku

Poświęcenie obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Skąd wiadomo, że w kościele pw. Świętej Trójcy w Kobyłce w nawie głównej nad ołtarzem wisiał obraz Matki Bożej. Jest kilka przesłanek, które za tym przemawiają. Pierwsze i  zarazem  najważniejsze  to  zachowane  zapisy  archiwalne,  drugie  to  wystrój  malarski. W  ikonografii  w  malarstwie  religijnym  Matce  Bożej  przypisane  było  przedstawianie  Jej w otoczeniu aniołów gdy z duszą i ciałem wstępowała do nieba. Tak też  jest w naszej świątyni okrągły obraz otaczają zewsząd aniołowie wyłaniający się z obłoków. Od 150 lat wisi tu w prezbiterium obraz świętego Athenogenesa. Najstarszy zapis mówiący o istnieniu tu obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pochodzi  z  I  połowy  XIX  wieku. W „Opisie Stanu Budowli Kościelnych i Plebańskich…” z dnia 20 stycznia 1824 roku czytamy: „Na murze spostrzega się wymalowane suchemi farbami narodzenie X Pana, a w górze Święta Tróyca, miedzy temi iest Obraz Najświętszej Maryi Panny w ramie okrągłej Bronzowey suto posrebrzaney i pozłacaney, umieszczony jest w framudze okrągłey w murze wykutey”. Tyle zapis. Pod spisem inwentaryzacyjnym widnieją podpisy członków komisji. Jednym z nich był generał Józef Rautenstruach właściciel Kobyłki w   latach   1817-1827,   znawca   i   miłośnik   sztuki,   animator  kultury  głównie   związany z Warszawą.

Kolejne opisy kościoła z 1832, 1840 i ostatni z 1866 roku potwierdzają istnienie tu obrazu  Matki Bożej właśnie  w  prezbiterium.  Nie  znamy dokładnej  daty  ani   okoliczności w jakich obraz Matki Bożej zaginął. Kościół nasz przechodził różne koleje losu, przeżywał chwile świetności  ale  również  okresy  gdy  popadał  w  ruinę.  Po  kasacie  zakonu  jezuitów w 1773 roku kościół był wielokrotnie okradany z licznych „pamiątek”, które pozostawili tu misjonarze. Dozór kościelny również nie dochował należytych starań, aby kościół ten otoczyć opieką. Obraz Wniebowzięcia Matki Bożej zaginął w II połowie XIX wieku. W najstarszym opracowaniu  z  roku  1901   o  historii  kościoła  i  parafii „Kościół Parafialny Świętej Trójcy w Kobyłce pod Warszawą” księdza Marcelego Weissa czytamy, że w okrągłej framudze wykutej w murze znajduje się „medalion Św. Athenogenesa biskupa i męczennika w srebrnej ramie ze złotemi ozdobami”.

Po  latach  zapomnienia,  dzięki  poparciu  i  zaangażowaniu  ks. prałata Jana Andrzejewskiego – proboszcza parafii oraz członków Akcji Katolickiej powraca  obraz  Wniebowzięcia  Najświętszej  Maryi  Panny,  namalowany  w  duchu  epoki, z którego pochodzi nasz kościół – epoki baroku. Jest to kopia obrazu Bartolomea Estebana Murilla jednego z największych  mistrzów malujących Madonny. Obraz wymagał „dopasowania” do otaczających go fresków, stąd nie jest to wierna kopia obrazu hiszpańskiego mistrza. Obraz Matki Bożej jest piękny, przepełniony lekką świetlistością i co ważne, idealnie komponuje się z malowidłami w nawie głównej. Wielka w tym zasługa autorki obrazu Pani Barbary Barańskiej – artysty malarza,  historyka  sztuki  i  konserwatora,  która   wielokrotnie  będąc w świątyni, dokonywała licznych jego poprawek. Włożyła  ogrom  pracy  i  serca  w ten obraz a dziś możemy podziwiać wspaniałe tego efekty.

Mirosław Bujalski

20170202-20-29-_DSF5012

20170202-20-28-_DSF5011

20170202-20-27-_DSF5007

20170202-20-25-_DSF5005

20170202-20-11-_DSF4998

20170202-20-09-_DSF4992

20170202-18-38-_DSF4960

20170202-18-42-_DSF4968

20170202-19-08-_DSF4976

20170202-19-15-_DSF4977

20170202-19-18-_DSF4984

20170202-20-08-_DSF4991