Spotkanie opłatkowe PZC

Spotkanie opłatkowe wolontariuszy
„Parafialnych Zespołów Caritas”

 

 

 

 

 

 

18 stycznia 2014 r. w naszej Bazylice odbyło się spotkanie opłatkowe wolontariuszy PZC (Parafialny Zespół Caritas) z Ks. Abp. Henrykiem Hoserem. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą o godz. 10.00 której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup. Ks. Proboszcz powitał przybyłych gości, a oprawę liturgiczną Mszy Świętej wykonali członkowie miejscowego „Caritasu”.

Caritas niesie pomoc materialną i duchowną tym, którzy jej potrzebują. Jest to działalność charytatywna, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią„.

Po Eucharystii wszyscy udali się do domu parafialnego na spotkanie opłatkowe z Ks. Abp. Henrykiem Hoserem oraz Ks. Dziekanem Janem Andrzejewskim.