Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

PARAFIALNA GRUPA APDC
W NASZEJ PARAFII 

Powstała 13 listopada 2000 roku. Grupa ma charakter modlitewno-apostolski. Opiekę duszpasterską nad grupą pełni Proboszcz Parafii, Ks. prałat Jan Andrzejewski. Grupa spotyka się na spotkaniu formacyjnym w domu parafialnym raz w miesiącu, w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30, prowadzi je jedna z sióstr wspomożycielek. Przedmiotem spotkań są tematy związane z eschatologią oraz ważnymi wydarzeniami w Kościele i parafii oraz wspólna modlitwa za zmarłych potrzebujących pomocy. Po spotkaniu Grupa uczestniczy w zamówionej przez nią Mszy św. w intencji dusz czyśćcowych. Za sprawy organizacyjne Grupy odpowiedzialna jest animatorka wybierana przez członków. Aktualnie funkcję tę pełni Renata Stachura.

Ze strony Zgromadzenia grupą zajmuje się s. Kinga.

W przypadku pytań, wątpliwości, chęci zasięgnięcia bliższych informacji można korzystać z następujących kontaktów:

Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
05-230 KOBYŁKA
tel. 22/786 97 05  lub   668 469 992

e-mail: kingaszczurek@wp.pl

Strony: 1 2 3 4 5