RÓŻANIEC

Tajemnice do rozważania

Tajemnice radosne: (polecane w poniedziałki i soboty).
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni.

Tajemnice światła: (polecane w czwartki).
1. Chrzest Jezusa w wodach Jordanu.
2. Objawienie chwały na weselu w Kanie Galilejskiej.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice bolesne: (polecane we wtorki i piątki).
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. (Droga krzyżowa)
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnice chwalebne: (polecane w środy i niedziele).
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.

POWRÓT

 

Strony: 1 2 3 4