RÓŻANIEC

Sposób odmawiania różańca

Na początku wybieramy którą tajemnice różańca będziemy rozważli. Czynimy znak krzyża: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmawiamy jeden raz modlitwę Ojcze Nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Odmawiamy trzy razy modlitwę Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Odmawiamy Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej: Chwała Ojcu…,
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

oraz dodajemy wezwanie z Fatimy
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


Zapowiadamy pierwszą tajemnice różańca. (pierwszą z pięciu)

 

Rozważając zapowiedzianą tajemnicę odmawiamy jeden raz Ojcze Nasz, a następnie dziesięć razy Zdrowaś Maryjo… (na małych paciorkach). Następnie na dużym paciorku Chwała OjcuO mój Jezu… .

 

Zapowiadamy drugą tajemnicę różańca itd… – patrz zdjęcie obok.

 

Gdy odmówimy już wszystkie pięć dziesiątek różańca na zakończenie odmawiamy Chwała Ojcu…, O mój Jezu… oraz jeden raz wyznanie wiary: Wierzę w Boga
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na koniec czynimy znak krzyża: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

POWRÓT

Strony: 1 2 3 4