Pielgrzymka dzieci do Kałkowa

Pielgrzymka  dzieci do Kałkowa ,Wąchocka
i Skarżyska Kamiennej –
23 lipca 2012r.

Tradycja naszej parafii stał się co roczny wyjazd dzieci które nie maja okazji wyjechać  na wakacje na pielgrzymkę organizowana przez ks. Prałata Jana Andrzejewskiego. W tym roku udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej do Kałkowa. Spędziliśmy czas na wspólnej modlitwie, śpiewie i zwiedzaniu ciekawych miejsc. Wędrowaliśmy korytarzami Starego klasztoru w Wąchocku, dotarliśmy do pięknego Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie oraz Skarżysku Kamiennej.

s. Agnieszka  Ciurzyńska